Blog / Ibadah Haji adalah Tradisi Kaum Penyembah Berhala Arab Pra-Islam

Dalam Quran Sura 2:197-200 kita membaca:

 

002.197 الْحَجُّأَشْهُرٌمَعْلُومَاتٌفَمَنْفَرَضَفِيهِنَّالْحَجَّفَلارَفَثَوَلافُسُوقَوَلاجِدَالَفِيالْحَجِّوَمَاتَفْعَلُوامِنْخَيْرٍيَعْلَمْهُاللَّهُوَتَزَوَّدُوافَإِنَّخَيْرَالزَّادِالتَّقْوَىوَاتَّقُونِيَاأُولِيالألْبَابِ

002.198 لَيْسَعَلَيْكُمْجُنَاحٌأَنْتَبْتَغُوافَضْلامِنْرَبِّكُمْفَإِذَاأَفَضْتُمْمِنْعَرَفَاتٍفَاذْكُرُوااللَّهَعِنْدَالْمَشْعَرِالْحَرَامِوَاذْكُرُوهُكَمَاهَدَاكُمْوَإِنْكُنْتُمْمِنْقَبْلِهِلَمِنَالضَّالِّينَ

002.199 ثُمَّأَفِيضُوامِنْحَيْثُأَفَاضَالنَّاسُوَاسْتَغْفِرُوااللَّهَإِنَّاللَّهَغَفُورٌرَحِيمٌ

002.200 فَإِذَاقَضَيْتُمْمَنَاسِكَكُمْفَاذْكُرُوااللَّهَكَذِكْرِكُمْآبَاءَكُمْأَوْأَشَدَّذِكْرًافَمِنَالنَّاسِمَنْيَقُولُرَبَّنَاآتِنَافِيالدُّنْيَاوَمَالَهُفِيالآخِرَةِمِنْخَلاقٍ

 

197. (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.

198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak ('Arafah) dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

200. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan) nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu. Maka di antara manusia ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia", dan tiadalah baginya bahagian (yang menyenangkan) di akhirat.

 

Nama bulan ketika umat Muslim menunaikan ibadah haji telah diketahui sebelum agama Islam ada. Sama halnya dengan ihram (“berpantang dari melakukan hubungan seksual dan berburu”), berjalan di padang Arafa, melakukan tawaf (mengelilingi Kabah dan Batu Hitam Hajar Aswad) dan mencium Batu Hitam itu; semua itu sudah dipraktikkan oleh orang orang pagan jauh sebelum kedatangan Islam. Demikian juga nama Allah (dari kata ‘al’ ‘Illah’) yang disembah oleh umat Islam, adalah nama Ilah yang sama yang juga disembah oleh orang-orang Arab pagan pra-Islam. Nama ini muncul secara diam-diam dalam Quran tanpa pernah diperkenalkan oleh Allah atau Muhammad. Itulah sebabnya tak seorang Muslim pun yang tahu di surah mana nama Allah ini pertama kali diperkenalkan/muncul.

Ketika Islam datang, agama ini hanya mengulang ritual-ritual dan tradisi-tradisi yang biasa dipraktikkan oleh orang-orang Arab yang menyembah berhala.

 


Add a Comment
| 1
islam din Jin=Allah
Reply| 09 Aug 2017 23:21:08
@ Admin,
Mohon Maaf Gan ada OOT sedikit
Dear Muslimah sok Suci sok Alim ini kalau misalnya seandainya Tokoh Agung Tokoh Suci Ummat Hindu Pendeta Ida Pedanda Brahmana Agung Bahoe Raoeh datang ke anggota komunitas mu lantas Beliau Berkoar : “ Saya ini Nabi Rosul Utusan TUHAN YANG MAHA ESA IDA SANGHYANG WIDHI WASA. Jika Kalian TIDAK MAU MENGAKUI SAYA sebagai nabi rosul utusan TUHAN YME dan menyembah ilah (Berhala) sembahan saya ini si dzat (Batu) yang bernama dzat (Batu) Djinn=Allah Alias Batu Hojorol-oswod,Maka Semua Laki-Laki Kalian Akan Dibunuh Di qital Habis Sedangkan Kalian Yang Per EMPU an Akan Holol kami jadikan Budak Seks dibawah Tangan Kanan kami (Trio Teroris si dzat (batu) bernama si jin=si olloh,simuhamad NAPI djin dzat (batu) bernama si olloh dan roh teroris djinn jobrol yang mencekik si mohomod NAPI djin dzat (batu) bernama si olloh di gua horo)
Kalian Kaum Per EMPU an Kafir akan kami Angkat Derajat Kalian dari Budak Menjadi istri-istri kami dengan syarat kalian mau masuk din djinn=olloh (oslom) Setelah Suami Kalian serta OrangTua Kalian serta semua Saudara Laki-Laki Kalian Di qital habis oleh kami trio teroris din djinn oslom (Trio Teroris oslom: djinn dzat(batu) bernama si djinn=allah,Plus NAPI djinn dzat(batu) si djinn=allah NAPI mohomod sow Plus roh teroris djinn jobrol yang mencekik kekasih ouwlloh NAPI mohomod sow di gua horo.

Apakah Kalian Muslim/mah sok suci sok alim Bisa melihat si orob primitif ini sebagai NAPI djinn=olloh si dzat(batu) dengan nama samaran hojorol oswod ???
Fetching more Comments...
↑ Back to Top